"Boso Helską Kosą" Rajd na Raty - etap II

wyk. Jerzy Żochowski i Jola Rozborska

Informacje o albumie